Prihlásiť sa
Registrovať sa
Rozvrh


ADD1.) PRAVIDLÁ SUNFLOWERSTUDIA:

 1. Prosíme  klientov,  aby sa  nám pri   všetkých kurzoch  odhlasovali  z  rezervačného systému 9 hodín pred začatím hodiny, nakoľko  blokujú miesto ďalším čakajúcim klientom. V opačnom prípade budeme považovať  takto neabsolvovanú hodinu ako odcvičenú a hodina im prepadne.
 2. Prosíme  klientov,  aby  sa  v  priestoroch  Sunflowerstudia   prezúvali   pri  vchode (vstupná sála) alebo v šatni, obutie na cvičenia má byť prispôsobené danému cvičebnému programu ( je zakázane trekingové a jemu podobné obutie, obutie s ostrou podrážkou) Rovnako prosíme klientov, aby využívali len miestnosti určené na ich cvičenie (sála, toalety a šatne).
 3. Prosíme klientov, aby brali na vedomie, že z jednotlivých kurzoch nie je možné preniesť akúkoľvek odhlásenú hodinu do ďalšieho kurzu. Riadne odhlasenú hodinu (prostredníctvom rezervačného systému) je možné vychodiť si ako nahradu v akomkoľvek štúdiu u nás na akejkoľvek hodine (podmienka je byť riadne nahlasený na hodinu a samozrejme voľná kapacita na hodine). 
 4. Kurz ma trvanie 2 mesiace (január – február, marec – apríl …) pričom počas tohto obdobia ma klient vždy rezervovanú podložku / miesto. V prípade, že sa hodiny v kurze nemôže zúčastniť, 9hod. pred začatím hodiny odhlási hodinu – “riadne odhlásená hodina”.
 5. Trvácnosť zakúpených kreditov/ permanentky sú 3 mesiace ( výnimku tvoria kredity na kurzy, tie majú trvácnosť len na obdobie kurzu). Je neprenosná. V prípade permanentky je potrebné sa nahlásiť na cvičenie cez rezervačný systém, pričom ak nie je voľné miesto, klient sa môže nahlásiť na „čakačku“ – pod čiaru,  ak sa uvoľní miesto na dané cvičenie, dostane potvrdzujúcu sms o rezervácii jeho miesta, ktoré je záväzné.
 6. Prosíme klientov, aby nám na sále nenarábali so žalúziami, aparatúrou, výzdobou  alebo predmetmi, ktoré nie su určené na ich cvičenie. Čokoľvek budete v súvislosti s vyššie uvedeným potrebovať, zmeniť, opýtajte sa prosím vášho inštruktora, o túto maličkosť rád postará a pomôže vám.

 

ADD2.) PRAVIDLÁ REGISTRAČNÉHO SYSTÉMU:

 REGISTRÁCIA V TROCH KROKOCH

 1. Registrujete sa vyplnením registračného formulára
 2. V emailovej schránke si nájdete náš email s odkazom, na ktorý treba kliknúť, alebo vložiť ho do Vášho prehliadača.
 3. Teraz sa viete prihlásiť na prvú hodinu.

KREDITY, PRIHLASOVANIE, ČAKÁREŇ

 1. Na hodinu sa viete prihlásiť, len ak máte na svojom elektronickom účte dostatok kreditov. Kredity si viete dobiť u inštruktora alebo cez náš účet – IBAN nájdete v záložke “Kontakty”. Kredit je možné vrátiť späť len vo výnimočných prípadoch (zdravotné dôvody, tehotenstvo, úraz a pod.)
 2. Platnosť kreditu sú 2 mesiace od poslednej odcvičenej hodiny. Cena jedného tréningu je vypísaná pri každom tréningu zvlášť. Výnimku tvoria kredity na kurzy – platnosť týchto kreditov je na obdobie kurzu, na ktorý sa prihlásili.
 3. Prihlasovanie na hodinu je možné, aj keď je hodina už plná, dostanete sa do čakárne. Ak sa uvoľní miesto a ste v poradí príde Vám od nás email resp. SMS
 4. Z hodiny sa viete odhlásiť kedykoľvek, avšak platia tu pravidlá odhlasovania, ktoré sú vysvetlené v ďalšom odseku.
 5. Možnosť prihlásenia sa do čakárne končí 3 hodiny pred tréningom. V tomto čase príde všetkým, ktorí sa na hodinu dostali email o tom, že ich očakávame na hodine. Tým, ktorí ostali v čakárni bude poslaný email, že sa na hodinu nedostali a bude im vrátený kredit.  Ak san a hodinu dostanete z čakárne, vase prihlásenie je záväzne automaticky.

ODHLASOVANIE

 1. Z hodiny sa viete odhlásiť 9 hodín pred začatím tréningu bez straty kreditov..
 2. Z hodiny sa viete odhlásiť aj neskôr ako 9 hodín pred začatím tréningu, pričom Vám bude odrátaných 100% z ceny hodiny.
 3. Nový člen, môže vstup zadarmo využiť len raz, ak sa z hodiny, na ktorú je prihlásený odhlási, vstup zadarmo mu prepadne.

BONUSOVÉ BODY – rok 2019

Zbieraj bonusové body a získaj kredity ZADARMO

Bonusové body získavaš za tieto úkony:

 • Nahrajte si profilovú fotku
 • Odcvičte hodiny
 • Dobite si kredit
 • Pozvite Vašich priateľov cez Váš partnerský odkaz

Hodnoty bonusových bodov a celý systém BONUSOVÝCH BODOV budeme nastavovať počas roku 2019. 

PRAVIDLÁ a DOBRÉ RADY NA ZÁVER

 • Nezabudnite, že cvičíte na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame preto počúvať pokyny inštruktora. 
 • Cvičíme v čistej obuvi – PRAVIDLA SUNFLOWERSTUDIA
 • Majte zo sebou dostatočné množstvo tekutín – zabezpečujeme aj my, slúži pre prípad, ak niketo naň zabudne  J
 • Noste zo sebou uterák na hodiny – zabezpečujeme aj my, slúži pre prípad, ak niketo naň zabudne  J
 • Noste zo sebou podložku/ jogamatku na hodiny – zabezpečujeme aj my, slúži pre prípad, ak niketo na ňu zabudne  J

Za pochopenie ďakujeme, team Sunflowerstudio